Roadmap

Dit document beschrijft de aanpassingen die uitgevoerd en gepland staan voor de komende releases. Let wel dat dit een dynamisch document betreft, en dat wijzigingen hierin aangebracht kunnen worden.

In onderstaande tabel komt ook de term ““rc”voor. Deze afkorting staat voor Release Cadidate, waarbij gebruik wordt gemaakt van Continues Deployment methode. Dat houdt in dat er continu issues/verzoeken opgepakt worden. Zodra een specifiek issue is ontwikkeld en getest komt dit issue terecht in een rc versie, waarin vaak alleen dat ene specifieke issue is opgenomen. Deze rc versie is dan direct ook voor de klant beschikbaar, en kan in overleg met het Beeyond team ingepland worden. Door het toepassen van deze methode kan snel ingespeeld worden op klantspecifieke wensen/issues.

 

Versie

Korte beschrijving / Releasenotes

Planning / Status

Versie

Korte beschrijving / Releasenotes

Planning / Status

1.8.4

Orient 2.2

Reeds released

1.8.4.5

Multi-tenant omzetten naar Single-tenant

Reeds released

1.8.5

O.a. de printmodule is herschreven

Reeds released

1.8.6-rc*

Dit betreft een reeks klantspecifieke issues.

2021 Q2-Q4 Continues deployment*

1.9.0

 • RabbitMQ

 • ElasticSearch (ElasticSearch betreft het systeem dat gebruikt wordt om door de Beeyond (Oriënt) database te kunnen zoeken, sorteren en filteren)

Deze technische updates zijn benodigd voor de nieuwe API architectuur.

2022 Q1

1.9.5

Single sign-on

2022 Q1

2.0

Vaadin 8.0 Look & Feel Interface aanpassingen

2022 Q3

2.5

 • Spring

 • Java

2022 Q3

3.0

Beeyond API 2.0

Swagger open API

Aanpassing volledige architectuur

Doel is Beeyond volledig API geschikt te maken middels het framework Swagger. Dat wil zeggen dat Beeyond intern volledig over stapt op API zodat ook vanuit Extern eenvoudig middels standaarden API Requests kunnen uitvoeren op de volledige Beeyond omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen dient o.a. RabitMQ, Elastic en Spring aangepast te worden. Daarom staan deze ook boven API 2.0

Nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de hierboven genoemde projecten.

3.5

History 2.0

Nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de hierboven genoemde projecten.

 

 

In te plannen issues:

 • PIM-4572: Bij een XLSX export kunnen momenteel maximaal 65.000 rijen geëxporteerd worden. Dit wordt aangepast zodat hier geen maximum meer op van toepassing is.

 • PIM-4497: Bij het exporteren naar Excel via de front-end (Gegevens, Entiteiten, Excel export) wordt in het geval van 1-n relaties momenteel slechts 1 relatie geëxporteerd naar Excel. Dit wordt aangepast zodat alle relaties geëxporteerd worden. 

 • PIM-3996: BEL expressies dienen ook bij het exporteren van data uit Beeyond ondersteund te worden. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om in de export 2 velden samen toe voegen tot 1 veld.

 • PIM-4876: Momenteel faalt een import van afbeeldingen indien een corrupt bestand aanwezig is in zijn geheel. Dit wordt aangepast zodat de correcte bestanden nu wel geïmporteerd worden, en alleen de corrupte bestanden worden overgeslagen. 

 • PIM-4878: Indien in een record een drop-down wordt aangepast is dit momenteel niet zichtbaar in de geschiedenis van dat record.

 • PIM-4900: In een beveiligingsrol wordt een instelling toegevoegd waarmee bepaald kan worden dat opzoektabellen niet meer benaderd kunnen worden. Momenteel kan dit niet afgevangen worden en kan een gebruiker alleen instellen dat de opzoektabellen wel//niet weergegeven worden in de lijst bij Gegevens, Entiteiten. 

 • PIM-2276: Momenteel klapt een attribuut van het type groep in, in de bulk wijziging editor.

 • PIM-2308: Indien in de bulk wijziging een validatie fout optreedt wordt de wijziging in zijn geheel niet doorgevoerd.

 • PIM-2515: Ondersteuning in de import dat relaties naar 1 entiteit vaker geïmporteerd kunnen worden. Een voorbeeld is een artikel waarop de velden Magnetron bestendig en Vaatwasser bestendig aanwezig zijn. Beide velden zijn in dit geval drop-downs naar dezelfde Ja/Nee tabel. In deze versie kunnen beide velden in 1 import bijgewerkt worden. 

 • PIM-2799: Bij datum-velden dient de optie toegevoegd te worden dat deze via BEL expressies gevuld kunnen worden. Een voorbeeld is dat Datum einde automatisch wordt berekend op basis van Datum start + X maanden.

 • PIM-2943: Toevoegen van de mogelijkheid om relaties naar dezelfde entiteit te kunnen importeren. Een voorbeeld is een artikel met gerelateerde artikelen.

 • PIM-2991: Mogelijkheid tot het toevoegen van .tiff afbeeldingen op BLOB attributen.

 • PIM-3273: Afronding van het project om relaties in-lijn weer te kunnen geven.

 • PIM-3311: Onderzoek naar het default vullen van waardes in Beeyond op basis van een geselecteerde waarde in een drop-down via BEL.

 • PIM-3406: Onderzoeken of het mogelijk is om afbeeldingen scherper af te drukken via de printfunctionaliteit in Beeyond

 • PIM-3482: Momenteel is het via een XML import niet mogelijk om 2 attributen in Beeyond vanaf dezelfde waarde uit de XML te vullen. Dit dient wel mogelijk gemaakt te worden.

 • PIM-3724: Onderzoeken of het mogelijk is om achteraf een attribuut uniek te maken.

 • PIM-3818: Toepassing van Fuzz testing in Beeyond. Dit een techniek die de software test. De techniek dient om programmeerfouten of beveiligingsgaten te vinden door willekeurige data, genaamd fuzz, in het systeem te sturen in een poging om het te doen crashen. Wanneer een kwetsbaarheid is gevonden zal de Fuzz-test de mogelijke oorzaak weergeven. De stabiliteit van Beeyond wordt hierdoor verbeterd.

 • PIM-3920: Bij het gebruik van een template in exports dient ook het XLSX formaat ondersteund te worden. Momenteel werkt dit nog niet.

 • PIM-4060: De mogelijkheid creëren om mails te kunnen versturen vanuit een eigen mailomgeving en niet via mailomgeving van Beeyond.

 • PIM-4124: De optie om te filteren op inkomende relaties dient toegevoegd te worden. Een voorbeeld is een Klant met een relatie naar Contactpersoon. In de Klanten tabel kan nu gezocht worden op een bepaalde contactpersoon. Andersom is echter nog niet mogelijk, dus dat in de contactpersonen tabel gezocht kan worden op een specifieke klant.

 • PIM-4183: Bij een import is er geen wordt geen rekening gehouden met hoofd- kleine letters. Een voorbeeld is dat Wit en WIT als hetzelfde wordt ingelezen momenteel, waardoor dit nu niet gemuteerd wordt.

 • PIM-4284: In importmappings kan momenteel niet het - teken gebruikt worden in berekeningen.

 • PIM-4345: De mogelijkheid dient gecureerd te worden om een validator in te kunnen stellen op datum attributen.

 • PIM-4580: Het importeren van inkomende relaties dient ondersteund te worden. 

 • PIM-4642: Momenteel is het met rechten niet af te vangen dat een 1-n relatie wel aangemaakt en/of gekoppeld kan worden aan een entiteit, maar dat het niet mogelijk is om een relatie te ontkoppelen. Dat is echter wel gewenst gezien mogelijke koppelingen met andere systemen.