Roadmap - Release notes - Planning toekomstige releases

Dit document beschrijft de aanpassingen die uitgevoerd en gepland staan voor de komende releases. Let wel dat dit een dynamisch document betreft, en dat wijzigingen hierin aangebracht kunnen worden.

Binnen Beeyond wordt vanuit het ontwikkel team gewerkt aan meerdere versies. Wij werken altijd aan een Major Release, Minor Release en indien nodig aan Hotfixes. Een Major release is een versie waar lange tijd aan ontwikkeld dient te worden en wat veel testen en afstemming met zich meebrengt. Een voorbeeld hiervan is de update naar Orient database 2.2, de update naar Vaadin 8 en de API 2.0 update. Daarnaast werken wij met Minor Releases. Deze releases is vaak een reeks van aanpassingen welke benodigd zijn vanuit de Techniek, en zeker ook vanuit de klant. Deze releases worden parallel ontwikkeld aan de Major Releases. Waar nodig worden er Hotfixes geplaatst.

 

Roadmap 2021

Versie

Korte beschrijving / Releasenotes

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Versie

Korte beschrijving / Releasenotes

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1.8.4

Releasenotes
Orient 2.2

Nazorg

Nazorg

Nazorg

Nazorg

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4.5 & 1.8.4.6

Multi-tenant omzetten naar Single-tenant

Release

Release

Release

Release

Release

Release

Nazorg

 

 

 

 

 

 

Release op nieuwe infra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.5

Releasenotes

 

 

 

 

Release

Release

Nazorg

Nazorg

 

 

 

 

2.0

Vaadin 8.0 Look & Feel Interface aanpassingen

 

 

 

 

 

 

Release

 

Release

Nazorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderstaande .x versies zijn tijdelijke interne versies deze worden nog aangepast naar een definitief versie nummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.5.x

Minor release.

Dit betreft een aantal Klantspecifieke issues. Verderop in deze pagina zijn deze issues benoemd. Deze zullen waar mogelijk tussendoor opgelost worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.6.x

Minor release.

Dit betreft een aantal klantspecifieke en technische issues. Verderop in deze pagina zijn deze issues benoemd. Deze zullen waar mogelijk tussendoor opgelost worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.x RabitMQ

Technische aanpassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.x ElasticSearch

ElasticSearch betreft het systeem dat gebruikt wordt om door de Beeyond (Orient) database te kunnen zoeken, zorteren en filteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.x Spring

Technische aanpassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.x Java

Technische aanpassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5 API 2.0

Beeyond API 2.0

Swagger open API

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release

Release

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release 1.8.4

 • Dit is de eerstvolgende release. In deze versie wordt Beeyond voorzien van een nieuwe databaseversie Orient 2.2, daarnaast zijn er nog een reeks van nieuwe aanpassingen doorgevoerd. De release notes hiervan zijn verder op de volgende pagina uitgewerkt: NL - Release notes versie 1.8.4

Release 1.8.4.5.x & 1.8.4.6.x

 • In deze release zullen de afzonderlijke klanten die momenteel in Beeyond inloggen via https://portal.beeyond.nl worden omgezet naar een single tenant omgeving. Dat betekend dat iedereen zijn eigen Beeyond omgeving krijgt, en dus niet meer afhankelijk is van andere klanten. De performance en stabiliteit zal hierdoor aanzienlijk worden verbeterd. Daarnaast maakt deze overstap naar de single tenant omgeving het eenvoudiger om klantspecifiek bepaalde versies uit te rollen. Er kan dan sneller op een specifiek issue (of wens) worden gereageerd. Klanten zullen één voor één worden overgezet, en zullen hiervan separaat op de hoogte worden gesteld.

Release 1.8.5

 • Deze release volgt op de 1.8.4 release, en is momenteel in ontwikkeling. Alleen klanten die reeds zijn omgezet naar de single-tenant omgeving kunnen worden voorzien van deze release. Het betreft een mix aan issues welke een combinatie zijn van technische zaken en klantspecifieke wensen. Deze versie wordt medio November verwacht. Klik hier voor de releasenotes.

Release 2.0

 • In deze versie wordt een upgrade uitgevoerd naar Vaadin 8. Vaadin betreft de toepassing waarmee de front-end van Beeyond wordt opgesteld. De huidige Vaadin versie wordt op korte termijn niet meer ondersteund, en dat betekend dat deze upgrade noodzakelijk is. In eerste instantie zal Beeyond zo worden omgebouwd dat de huidige functionaliteiten in ieder geval behouden blijven. Nadat deze eerste fase is afgerond zal bekeken worden op welke wijze de front-end nog meer geoptimaliseerd kan worden. Een toevoeging die wel direct toegevoegd zal worden is de free text search. In elke entiteit komt er dan 1 extra veld waarmee op een eenvoudige wijze door de gehele tabel gezocht kan worden. 

Minor Release interne versie 1.8.5.x (Planning: nog niet bekend)

 • PIM-3996: BEL expressies dienen ook bij het exporteren van data uit Beeyond ondersteund te worden. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om in de export 2 velden samen toe voegen tot 1 veld.

 • PIM-4497: Bij het exporteren naar Excel via de front-end (Gegevens, Entiteiten, Excel export) wordt in het geval van 1-n relaties momenteel slechts 1 relatie geëxporteerd naar Excel. Dit wordt aangepast zodat alle relaties geëxporteerd worden. 

 • PIM-4572: Bij een XLSX export kunnen momenteel maximaal 65.000 rijen geëxporteerd worden. Dit wordt aangepast zodat hier geen maximum meer op van toepassing is.

 • PIM-4876: Momenteel faalt een import van afbeeldingen indien een corrupt bestand aanwezig is in zijn geheel. Dit wordt aangepast zodat de correcte bestanden nu wel geïmporteerd worden, en alleen de corrupte bestanden worden overgeslagen. 

 • PIM-4878: Indien in een record een drop-down wordt aangepast is dit momenteel niet zichtbaar in de geschiedenis van dat record.

 • PIM-4900: In een beveiligingsrol wordt een instelling toegevoegd waarmee bepaald kan worden dat opzoektabellen niet meer benaderd kunnen worden. Momenteel kan dit niet afgevangen worden en kan een gebruiker alleen instellen dat de opzoektabellen wel//niet weergegeven worden in de lijst bij Gegevens, Entiteiten. 

Minor Release interne versie 1.8.6.x (Planning: nog niet bekend)

 • PIM-2276: Momenteel klapt een attribuut van het type groep in, in de bulk wijziging editor.

 • PIM-2308: Indien in de bulk wijziging een validatie fout optreedt wordt de wijziging in zijn geheel niet doorgevoerd.

 • PIM-2515: Ondersteuning in de import dat relaties naar 1 entiteit vaker geïmporteerd kunnen worden. Een voorbeeld is een artikel waarop de velden Magnetron bestendig en Vaatwasser bestendig aanwezig zijn. Beide velden zijn in dit geval drop-downs naar dezelfde Ja/Nee tabel. In deze versie kunnen beide velden in 1 import bijgewerkt worden. 

 • PIM-2799: Bij datum-velden dient de optie toegevoegd te worden dat deze via BEL expressies gevuld kunnen worden. Een voorbeeld is dat Datum einde automatisch wordt berekend op basis van Datum start + X maanden.

 • PIM-2943: Toevoegen van de mogelijkheid om relaties naar dezelfde entiteit te kunnen importeren. Een voorbeeld is een artikel met gerelateerde artikelen.

 • PIM-2991: Mogelijkheid tot het toevoegen van .tiff afbeeldingen op BLOB attributen.

 • PIM-3273: Afronding van het project om relaties in-lijn weer te kunnen geven.

 • PIM-3311: Onderzoek naar het default vullen van waardes in Beeyond op basis van een geselecteerde waarde in een drop-down via BEL.

 • PIM-3406: Onderzoeken of het mogelijk is om afbeeldingen scherper af te drukken via de printfunctionaliteit in Beeyond

 • PIM-3482: Momenteel is het via een XML import niet mogelijk om 2 attributen in Beeyond vanaf dezelfde waarde uit de XML te vullen. Dit dient wel mogelijk gemaakt te worden.

 • PIM-3724: Onderzoeken of het mogelijk is om achteraf een attribuut uniek te maken.

 • PIM-3818: Toepassing van Fuzz testing in Beeyond. Dit een techniek die de software test. De techniek dient om programmeerfouten of beveiligingsgaten te vinden door willekeurige data, genaamd fuzz, in het systeem te sturen in een poging om het te doen crashen. Wanneer een kwetsbaarheid is gevonden zal de Fuzz-test de mogelijke oorzaak weergeven. De stabiliteit van Beeyond wordt hierdoor verbeterd.

 • PIM-3920: Bij het gebruik van een template in exports dient ook het XLSX formaat ondersteund te worden. Momenteel werkt dit nog niet.

 • PIM-4060: De mogelijkheid creëren om mails te kunnen versturen vanuit een eigen mailomgeving en niet via mailomgeving van Beeyond.

 • PIM-4124: De optie om te filteren op inkomende relaties dient toegevoegd te worden. Een voorbeeld is een Klant met een relatie naar Contactpersoon. In de Klanten tabel kan nu gezocht worden op een bepaalde contactpersoon. Andersom is echter nog niet mogelijk, dus dat in de contactpersonen tabel gezocht kan worden op een specifieke klant.

 • PIM-4183: Bij een import is er geen wordt geen rekening gehouden met hoofd- kleine letters. Een voorbeeld is dat Wit en WIT als hetzelfde wordt ingelezen momenteel, waardoor dit nu niet gemuteerd wordt.

 • PIM-4284: In importmappings kan momenteel niet het - teken gebruikt worden in berekeningen.

 • PIM-4345: De mogelijkheid dient gecureerd te worden om een validator in te kunnen stellen op datum attributen.

 • PIM-4580: Het importeren van inkomende relaties dient ondersteund te worden. 

 • PIM-4642: Momenteel is het met rechten niet af te vangen dat een 1-n relatie wel aangemaakt en/of gekoppeld kan worden aan een entiteit, maar dat het niet mogelijk is om een relatie te ontkoppelen. Dat is echter wel gewenst gezien mogelijke koppelingen met andere systemen.

Beeyond API 2.0

In 2021 willen wij Beeyond volledig API geschikt maken middels het framework Swagger zie ook https://swagger.io/. Dat wil zeggen dat Beeyond intern volledig over stapt op API zodat ook vanuit Extern eenvoudig middels standaarden API Requests kunnen uitvoeren op de volledige Beeyond omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen dient o.a. RabitMQ, Elastic en Spring aangepast te worden. Daarom staan deze ook boven API 2.0